Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi

Pengraf, haber ve mizah amacıyla oluşturulmuş bir internet sitesidir.
Pengraf 2020’de haber ve mizah konulu içerik tabanlı sosyal ağı olarak kurulmuştur. Pengraf’ın amacı, kullanıcılarına günlük hayata dair bilgi vermek ve çeşitli görsel vb. medya içerikleriyle mizahi içerikler sunmaktır. Ayrıca siteye üye olan kullanıcılar kendi içeriklerini siteye ekleyebilir, istediği içeriği oylayabilir, yorumlayabilir ve sosyal mecralarda paylaşabilirler.

Pengraf Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), Pengraf.com (Bundan sonra kısaca “Pengraf” olarak anılacaktır.) ve Pengraf.com’u ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

1. pengraf.com, üyelerine e.günlük (blog), haber paylaşımı, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) servisidir.

2. Kullanıcı, pengrfa.com’a üye olarak veya pengraf.com’u ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.

3. Kullanıcı, pengraf.com’u ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, pengraf tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

4. Kullanıcı’nın onedio.com’a içerik ekleyebilmesi, içeriklere yorum yapabilmesi için pengraf.com sitesine; e-posta adresi, kullanıcı adı, ad, soyad, şifre ve talep edilecek diğer verileri girerek ya da Facebook hesabı ile giriş yaparak pengraf.com’a üye olması gerekmekte olup; içerik okumak, içerik paylaşmak, içeriklere emoji ile tepki vermek, içeriklere facebook hesabı ile yorum yapmak hizmetlerinden ise üyelik hesabı açılması gerekmeksizin yararlanılabilir.

5. Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya da insanları kışkırtacak saldırgan bir kullanıcı adı oluşturulamaz.

6. Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.

7. Kullanıcı, pengraf.com’a Facebook hesabı ile üye oluyorsa, pengraf sadece kullanıcının profil fotoğrafını, adını ve soyadını kullanır. Pengraf hiçbir kullanıcının kişisel bilgilerini almaz ve bu bilgileri kullanmaz.

8. pengraf.com’da herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan üyeler, durumları incelendikten sonra pengraf tarafından üyelikten çıkarılabilecektir.

9. pengraf.com’da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, pengraf.com’a üyeler tarafından girileceği gibi pengraf.com yazarları tarafından da girilebilecektir.

10. pengraf.com’a yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcı tarafından pengraf.com’a eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

11. pengraf, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden pengraf.com’un ve pengraf’ın hiçbir şekilde sorumlu değildir. pengraf, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, pengraf’dan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

12. pengraf, Kullanıcı’dan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.

13. Kullanıcı, pengraf.com’a gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.

14. Kullanıcı, pengraf tarafından talep edilmeden ve/veya pengraf’dan yazılı onay almaksızın ve/veya pengraf ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın pengraf.com’da reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez. pengraf.com hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa lütfen pengraf.com ile iletişim kurunuz.

15. pengraf.com’a üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden, üyelik hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.

16. pengraf, üyelik hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesabında Kullanıcı’nın kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal pengraf ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcı’nın üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.

17. onedio, Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye aykırı davranması, onedio.com’u kullanırken ya da onedio.com’a üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, onedio.com’da verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya onedio’nun gerekli görmesi halinde onedio.com’u kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda onedio’nun ayrıca hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

18. onedio, onedio.com’un hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.

19. onedio, onedio.com’da yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya onedio.com üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda onedio’nun sorumluluğu bulunmamaktadır.

20. onedio’nun veya onedio’nun hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, onedio’nun sorumluluğu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Bu sebeple; Kullanıcı’nın verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir.

21. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, onedio’nun defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

22. Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı’nın onedio.com’a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile onedio’nun bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı’nın onedio.com’a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/veya e-posta adresini onedio’ya yazılı olarak bildirecektir. onedio’nun adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın onedio’ya bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve onedio’nun bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

23. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

24. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

Bir Format Seçin
Görsel
Fotoğraf vb.
Video
Youtube, Vimeo veya Özel Videolar
Gif
GIF formatı
Hikaye
Çeşitli Formatlar Ekleyebileceğiniz Metinler
Ses
Soundcloud veya Mixcloud'dan Alınmış Ses/Müzik
Trivia quiz
Bilgiyi kontrol etmeyi amaçlayan doğru ve yanlış cevapları olan bir dizi soru
Poll
Herhangi bir durum hakkında karar vermek veya görüş belirlemek için oylama
Liste
Klasik listeler oluşturma
Ranked List
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı oy verin
Countdown
Klasik geri sayım listesi oluşturma
Open List
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi gönderi için oy verin